Spolu s tímom učiteľov a učiteliek sme si prešli, aké service learningové aktivity a projekty nás čakajú tento akademický rok a pozitívne sme sa naladili.

Prvý Univerzitný deň service learningu na UMB sa konal 29. apríla 2019 v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB. Prezentované projekty nás presvedčili, že service learning sa na UMB etabloval ako plnohodnotná vyučovania stratégia i spôsob napĺňania tretieho poslania našej univerzity.

Informujeme o štvrtom okrúhlom stole, ktorý bol venovaný service learningu a neučiteľským praxiam a jazykovým katedrám na UMB (Spravodajca, február 2018, s. 28)
Členky tímu SL na UMB sa zúčastnili tréningu trénerov service learningu v Sarajeve (bbonline.sk, december 2017)

V dňoch 16. a 17. 10. 2017 sa na PF UMB uskutočnila druhá séria workshopov o service learningu v spolupráci s organizáciou Clayss z Argentíny. (Pedagogická fakulta UMB)

Študentky a študenti UMB získali ocenenie Srdce na dlani za projekt Špajza, ktorý vymysleli a zrealizovali v rámci predmetu service learning (Priekopník, apríl 2017, s. 15)

Extrémizmus, terorizmus, postpravda? Nielen tieto slová vystihujú rok 2016.

V prvej polovici roku 2016 nadviazala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici spoluprácu s Latinsko-americkým centrom pre rozvoj service learningu (CLAYSS) v Argentíne. (Spravodajca UMB, 4/2016, s. 14)