Začali sme s realizáciou nového projektu SLUSIK
V dňoch 18. a 19.1.2021 sa konalo prvé stretnutie k novému medzinárodnému projektu, ktoré sme partnerom SLUSIK.

Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia rozšírením a posilnením sociálnych a občianskych kompetencií, zlepšením porozumenia a formovaním životných hodnôt u študentov a študentiek stredných škôl. V rámci projektu sa vytvorí model založený na stratégii service learning pre stredné školy. Model bude založený na metodike neformálneho vzdelávanie a bude  oboznamovať deti školského veku s témami súvisiacimi s dobrovoľníctvom a jeho prínosmi. Aktívna účasť v tomto modeli umožní mladej generácii identifikovať, porozumieť a hľadať riešenia výziev v ich komunitách.

Projekt spája 7 partnerov z 5 členských štátov EÚ. Táto téma bola vybraná na základe skúseností zapojených partnerských organizácií, ktoré - pôsobením v sektoroch formálneho a neformálneho vzdelávania  - zistili medzi absolventmi škôl nedostatok sociálnych a občianskych kompetencií a následné obmedzenie ich schopností spoločensky sa angažovať.

Projekt pomôže pomôže spojiť mimovládne organizácie, sektor občianskej spoločnosti a vzdelávací sektor s cieľom lepšie rozvíjať občianske kompetencie u detí školského veku. 

Posledné články

Pozrite si skvelý online medzinárodný meeting so štyrmi výnimočnými ženami, učiteľkami a výskumníčkami s ich zdieľaním skúseností so service learningom. Zuzanou Tomaš z Eastern Michigan University (USA), Luz Avruj z CLASS (Argentína), Bojanou Culum Ilic z Univerzity v Rijeke (Chrovátsko) a Alinou Simonou Rusu z Babes-Bolyai Univerzity (Rumunsko).
08.03.
2021

Prihláste sa do 31.3.2021 na letné programy v zahraničí.
V dňoch 18. a 19.1.2021 sa konalo prvé stretnutie k novému medzinárodnému projektu, ktoré sme partnerom SLUSIK.
10.01.
2021

Kurz určený vysokoškolským učiteľom a učiteľkám a doktorandom a doktorandkám na UMB. Dištančne od 28.1.2021.