Na PF UMB sme rozbehli dobrovoľnícky program na princípoch service learnigu.

Uši k duši – telefonická linka pre osamelých ľudí

Dobrovoľnícky program vznikol ako reakcia na aktuálnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu. V tejto situácii sa stretávame jednak so zvýšeným stresom a pocitom bezmocnosti z aktuálneho diania, ale aj zvyšujúcim sa pocitom osamelosti a sociálnej izolácie. Najmä straší ľudia majú v tejto situácii obmedzené sociálne kontakty kvôli zvýšenému riziku nákazy pri stretnutí so svojimi blízkymi, známymi, susedmi a pod.

Cieľom tohto programu je pomôcť prekonať pocit sociálnej izolácie, udržiavať sociálne kontakty s inými ľuďmi a zdieľať svoje pocity. Program nie je náhradou odbornej psychologickej pomoci ani informačnou linkou o koronavíruse.

Program sa uskutočňuje formou „jeden na jedného“. Sú vytvorené dvojice dobrovoľník/čka – osamelý človek, čo zaručuje individuálny prístup, lepšie vzájomné spoznanie sa a zohľadnenie osoby, ktorá pomoc potrebuje. Dobrovoľník/čka pravidelne (tri krát týždenne) telefonuje s konkrétnym človekom.

V programe vnímame ako dôležité aj prínosy pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Nakoľko našou primárnou cieľovou skupinou pre pôsobenie v programe v pozícii dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú študenti a študentky pomáhajúcich profesií UMB, vidíme priestor najmä pre rozvoj ich komunikačných zručností, empatie a osobnej a spoločenskej zodpovednosti.

Viac o programe tu. 

Posledné články

Pozrite si skvelý online medzinárodný meeting so štyrmi výnimočnými ženami, učiteľkami a výskumníčkami s ich zdieľaním skúseností so service learningom. Zuzanou Tomaš z Eastern Michigan University (USA), Luz Avruj z CLASS (Argentína), Bojanou Culum Ilic z Univerzity v Rijeke (Chrovátsko) a Alinou Simonou Rusu z Babes-Bolyai Univerzity (Rumunsko).
08.03.
2021

Prihláste sa do 31.3.2021 na letné programy v zahraničí.
V dňoch 18. a 19.1.2021 sa konalo prvé stretnutie k novému medzinárodnému projektu, ktoré sme partnerom SLUSIK.
10.01.
2021

Kurz určený vysokoškolským učiteľom a učiteľkám a doktorandom a doktorandkám na UMB. Dištančne od 28.1.2021.