Nový zborník Vzdelávame pre budúcnosť
Zborník Vzdelávame pre budúcnosť, v ktorom nájdete príspevky o service learningu je na svete.
Zborník Vzdelávame pre budúcnosť si môžete stiahnuť tu. 

Posledné články

17.04.
2020

Na PF UMB sme rozbehli dobrovoľnícky program na princípoch service learnigu.
02.04.
2020

2. apríla 2020 (budúci) psychológovia Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici spustili Linku psychologickej pomoci a podpory „SenSkype“ („Skype-ujeme“ so seniormi).