Kurz určený vysokoškolským učiteľom a učiteľkám a doktorandom a doktorandkám na UMB. Dištančne od 28.1.2021.

Chcete vedieť?

· Čo je to service-learning a ako si naplánovať kurz s využitím tejto stratégie? · Aké sú prínosy tejto stratégie výučby a učenia sa? · Ako spojiť v predmete teóriu s praxou? · Aké sú rozdiely medzi service learningom, dobrovoľníctvom a praxou? · Ako urobiť zo zážitku vzdelávaciu skúsenosť? · Ako si nastaviť hodnotenie a známkovanie v predmete, ktorý využíva vzdelávanie cez službu v komunite?  ·  Aké sú možnosti realizácie komunitných projektov online? 


Stratégia service learning prispieva k naplneniu stratégie UMB a viacerých štandardov akreditácie študijných programov, napríklad:  zaručuje prístup k prenositeľným spôsobilostiam, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach a umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy. Na UMB sa venujeme aj výskumnému overovaniu prínosov tejto stratégie pre viaceré zúčastnené strany.


V rámci kurzu si účastníci a účastníčky vytvoria plán implementácie service learningu vo svojom predmete.


Kurz bude realizovaný dištančne – v kombinácii online stretnutí a e-learningového kurzu v moodli.

Termín realizácie kurzu:  od 28.1.2021 do 31.3.2021

Termíny online stretnutí:

28.1.2020 – 13,00 – 15,00

11.2.2020 – 13,00 – 15,00

25.2.2020 – 13,00 – 15,00

11.3.2020 – 13,00 – 15,00

25.3.2020 – 13,00 – 15,00

 

Kurzom Vás budú sprevádzať lektorky z PF UMB

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. (Katedra sociálnej práce PF UMB)

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. (Katedra psychológie PF UMB)

Mgr. Lívia Nemcová, PhD. (Katedra pedagogiky PF UMB)

Mgr. Jana Šolcová, PhD. (Katedra sociálnej práce PF UMB)  

 

Ak chcete vedieť o kurze viac. 

Prihláška na kurz, prosíme vyplniť do 24.1.2021.

Posledné články

Pozrite si skvelý online medzinárodný meeting so štyrmi výnimočnými ženami, učiteľkami a výskumníčkami s ich zdieľaním skúseností so service learningom. Zuzanou Tomaš z Eastern Michigan University (USA), Luz Avruj z CLASS (Argentína), Bojanou Culum Ilic z Univerzity v Rijeke (Chrovátsko) a Alinou Simonou Rusu z Babes-Bolyai Univerzity (Rumunsko).
08.03.
2021

Prihláste sa do 31.3.2021 na letné programy v zahraničí.
V dňoch 18. a 19.1.2021 sa konalo prvé stretnutie k novému medzinárodnému projektu, ktoré sme partnerom SLUSIK.
10.01.
2021

Kurz určený vysokoškolským učiteľom a učiteľkám a doktorandom a doktorandkám na UMB. Dištančne od 28.1.2021.