Vzdelávanie pre budúcnosť
Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia...
... a prezentovať príklady dobrej praxe rozvíjajúce rôznorodé kompetencie súčasných i budúcich učiteľov a učiteliek a ostatných pomáhajúcich profesií vo vysokoškolskom prostredí i mimo neho. Konferencia je bez poplatku.
 
Konferencia sa koná pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

Všetky aktuálne informácie sú dostupné na webovej stránke Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Posledné články

17.04.
2020

Na PF UMB sme rozbehli dobrovoľnícky program na princípoch service learnigu.
02.04.
2020

2. apríla 2020 (budúci) psychológovia Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici spustili Linku psychologickej pomoci a podpory „SenSkype“ („Skype-ujeme“ so seniormi).