Od roku 2016 je Univerzita Mateja bela prostredníctvom svojich zástupcov zapojená do podporného programu zameraného na rozvoj service learningu v regióne strednej a východnej Európy. 

Viac informácií o programe, sieti organizácií a expertov a aktivitách sa dočítate na web stránke: http://www.clayss.org/CEE/index.html