• rotator1.jpg
 • rotator2.jpg
 • rotator3.jpg
 • rotator4.jpg
 • Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.

  V service learningu sú prítomné: naplánovaná a organizovaná skúsenosť študentov a študentiek získaná prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity, aktívne zapojenie študentov a študentiek ako lídrov aktivít, jasné prepojenie medzi službou a cieľmi a obsahom vzdelávania, reflexia skúsenosti a zameranie na rozvoj občianskej zodpovednosti študentov a študentiek.

 • Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.

  V service learningu sú prítomné: naplánovaná a organizovaná skúsenosť študentov a študentiek získaná prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity, aktívne zapojenie študentov a študentiek ako lídrov aktivít, jasné prepojenie medzi službou a cieľmi a obsahom vzdelávania, reflexia skúsenosti a zameranie na rozvoj občianskej zodpovednosti študentov a študentiek.

 • Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.

  V service learningu sú prítomné: naplánovaná a organizovaná skúsenosť študentov a študentiek získaná prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity, aktívne zapojenie študentov a študentiek ako lídrov aktivít, jasné prepojenie medzi službou a cieľmi a obsahom vzdelávania, reflexia skúsenosti a zameranie na rozvoj občianskej zodpovednosti študentov a študentiek.

 • Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.

  V service learningu sú prítomné: naplánovaná a organizovaná skúsenosť študentov a študentiek získaná prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity, aktívne zapojenie študentov a študentiek ako lídrov aktivít, jasné prepojenie medzi službou a cieľmi a obsahom vzdelávania, reflexia skúsenosti a zameranie na rozvoj občianskej zodpovednosti študentov a študentiek.

Novinky

26.01.
2023

Prezentácia plánovaných a realizovaných projektov na PF UMB.
10.01.
2023

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií Vás pozýva na januárový kurz Service-learning vo vysokoškolskom vzdelávaní
15.12.
2022

Alžbeta Brozmanová Gregorová z Univerzity Mateja Bela prezentovala skúsenosti z e-service learningového programu „Uši k duši"
14.12.
2022

Pozývame Vás na prvé stretnutie k projektu 14.12.2022 do KNZM.
07.12.
2022

Pozývame Vás na diskusiu za okrúhlym stolom na tému Podpora angažovanosti prostredníctvom service learningu na UMB dňa 7.12. 2022 o 13,00 hod. na PF UMB, Ružová 13 (miestnosť A 103).
01.12.
2022

V dňoch 31.11 až 1.12.2022 sa konalo stretnutie partnerov Central and Eastern European Network on Service-learning.
18.11.
2022

Záverečná konferencia projektu SLUSIK sa konala 18.11.2022 v Bruseli.
21.10.
2022

V dňoch 20. a 21.10.2022 sme sa zúčastnili druhého stretnutia k medzinárodnému projektu SLIDE vo Frankfurte.
10.10.
2022

Konferencie sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov a účastníčiek, žiakov a žiačiek základných a škôl, učiteľov a učiteliek, zástupcov a zástupkýň z mimovládneho sektora a samospráv.
21.09.
2022

V dňoch 19. a 20. septembra 2022 sa členky riešiteľského tímu medzinárodného projektu e- SL4EU zúčastnili stretnutia v Ríme.
29.08.
2022

Pozývame Vás na konferenciu Dobrovoľníctvo ako príležitosť na rozvoj, ktorá sa uskutoční dňa 11.10.2022 v čase od 9,00 do 15,00 v priestoroch historickej radnice v Banskej Bystrici.
15.06.
2022

V rámci projektu SLUSIK partneri v piatich krajinách ukončili testovanie PLACE modelu service learningu.