Prezentácia úspešných service learningových projektov na UMB
Dňa 15.5.2023 sa uskutočnila prezentácia výsledkov vybraných service learningových projektov realizovaných na Pedagogickej fakulte UMB.

Študenti a študentky tento semester realizovali projekty s rôznymi cieľovými skupinami: seniormi v zariadeniach sociálnych služieb, deťmi a mládežou v materskej škole a organizáciách pracujúcich s deťmi a mládežou, obvinenými vo výkone väzby a rómskou komunitou. Projekty prispeli k riešeniu rôznorodých problémov a výziev v komunitách a zároveň rozvinuli vedomosti a zručnosti našich študentov a študentiek. 

Informáciu vo forme videa o jednom z projektov v spolupráci s organizáciou SPACE. 


Posledné články

29.05.
2023

Pozývame Vás na verejnú diskusiu o projekte Neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica
15.05.
2023

Dňa 15.5.2023 sa uskutočnila prezentácia výsledkov vybraných service learningových projektov realizovaných na Pedagogickej fakulte UMB.
03.05.
2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov už 15.5.2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov realizovaných študentmi a študentkami PF UMB v tomto akademickom roku. Príďte si vypočuť úspechy i výzvy nášho študenstva pri prepájaní vzdelávania a služby v komunite.