V priestoroch PF UMB sme dňa 7.12.2023 zrealizovali okúhly stôl k téme service learningu na UMB.

Na okrúhlom stole k service learningu na UMB sme diskutovali o tom, aká je budúcnosť service learningu na našej univerzite a ako ju môžeme podporovať. 

Prezentáciu so stretnutia s krátkym zápisom si môžete stiahnuť tu

Posledné články

29.05.
2023

Pozývame Vás na verejnú diskusiu o projekte Neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica
15.05.
2023

Dňa 15.5.2023 sa uskutočnila prezentácia výsledkov vybraných service learningových projektov realizovaných na Pedagogickej fakulte UMB.
03.05.
2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov už 15.5.2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov realizovaných študentmi a študentkami PF UMB v tomto akademickom roku. Príďte si vypočuť úspechy i výzvy nášho študenstva pri prepájaní vzdelávania a služby v komunite.