Vzdelávanie o service learningu pre učiteľov a učiteľky na Katolíckej univerzite v Lubline
Počas troch dní sa viac ako 20 učiteľov a učiteliek KUL vzdelávalo v téme service learningu.
Na pozvanie Katolíckej univerzity v Lubline sme v dňoch 30.1. až 1.2.2023 zrealizovali troj dňové vzdelávanie v téme service  learningu vo vysokoškolskom prostredí. Viac ako 20 učiteľov a učiteliek z rôznych odborov a fakúlt univerzity uvažovalo o tom ako začleniť service learning do svojich predmetov a ako úspešne rozvíjať túto stretégiu v kontexte svojej výučby i tretieho poslania univerzity. S KUL plánujeme v budúcnosti spolupracovať v téme service learningu aj na ďalších aktivitách. 

Posledné články

29.05.
2023

Pozývame Vás na verejnú diskusiu o projekte Neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica
15.05.
2023

Dňa 15.5.2023 sa uskutočnila prezentácia výsledkov vybraných service learningových projektov realizovaných na Pedagogickej fakulte UMB.
03.05.
2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov už 15.5.2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov realizovaných študentmi a študentkami PF UMB v tomto akademickom roku. Príďte si vypočuť úspechy i výzvy nášho študenstva pri prepájaní vzdelávania a služby v komunite.