Vzdelávanie v service learningu v Českej republike pre CARITAS
V dňoch 23. a 24.1.2023 sme realizovali vzdelávanie v service learningu pre CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc.
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc spolupracuje s Pedagogickou fakultou UMB už dlhšiu dobu. CARITAS si do svojej stratégie začlenila aj service learning. V dňoch 23. a 24.1. sme pre učiteľov a učiteľky tejto školy zrealizovali seminár zameraný na využívanie service learningu v sociálnej práci. Seminár sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom a tešíme sa na skúsenosti s využívaním stretégie service learning v ďalších predmetoch na tejto škole.

Posledné články

29.05.
2023

Pozývame Vás na verejnú diskusiu o projekte Neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica
15.05.
2023

Dňa 15.5.2023 sa uskutočnila prezentácia výsledkov vybraných service learningových projektov realizovaných na Pedagogickej fakulte UMB.
03.05.
2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov už 15.5.2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov realizovaných študentmi a študentkami PF UMB v tomto akademickom roku. Príďte si vypočuť úspechy i výzvy nášho študenstva pri prepájaní vzdelávania a služby v komunite.