V service learningu sa vyškolilo ďalších 6 učiteľov a učiteliek UMB.
V dňoch 17. a 18.1.2023 sa konalo ďalšie vzdelávanie v téme service learning na UMB. Kurz lektorovali učiteľky z Pedagogickej fakulty UMB a zúčastnili sa ho kolegyne a kolega z Ekonomickej fakulty.  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v oblasti service learningu v nasledujúcom obodbí.

Posledné články

29.05.
2023

Pozývame Vás na verejnú diskusiu o projekte Neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica
15.05.
2023

Dňa 15.5.2023 sa uskutočnila prezentácia výsledkov vybraných service learningových projektov realizovaných na Pedagogickej fakulte UMB.
03.05.
2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov už 15.5.2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov realizovaných študentmi a študentkami PF UMB v tomto akademickom roku. Príďte si vypočuť úspechy i výzvy nášho študenstva pri prepájaní vzdelávania a služby v komunite.