Manifest je prvým výstupom medzinárodného projektu SLIDE, ktorého je UMB partnerom.

Manisfet slúži ako základ pre diskusiu, ako zdroj a inšpirácia pre ľudí, ktorí sa venujú service learningu. Manifest zoskupuje rôzne vyhlásenia o rozvoji digitálnych zručnosí a service learningu., , ktoré by mohli byť užitočnými východiskamipre vedecký dialóg o odolnosti, prístupe, kvalite výučby a inklúzii.


Manifest SLIDE bol vytvorený prostredníctvom procesu konzultácií s členmi a členkami rôznych skupín zainteresovaných strán uz celej Európy. Každý z 10 partnerov projektu SLIDE zorganizoval dve skupinové diskusie s učiteľmi a školiteľmi, odbornými zamestnancami vysokých škôl, expertmi na service learning, komunitnými partnermi a študentmi. Výsledky týchto diskusií boli použité v 2 európskych skupinových diskusiách medzi partnermi projektu SLIDE. 

Dokument si môžete prečítať a stiahnuť tu. 

Posledné články

29.05.
2023

Pozývame Vás na verejnú diskusiu o projekte Neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica
15.05.
2023

Dňa 15.5.2023 sa uskutočnila prezentácia výsledkov vybraných service learningových projektov realizovaných na Pedagogickej fakulte UMB.
03.05.
2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov už 15.5.2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov realizovaných študentmi a študentkami PF UMB v tomto akademickom roku. Príďte si vypočuť úspechy i výzvy nášho študenstva pri prepájaní vzdelávania a služby v komunite.